Coordonate generale


   PREZENTAREA GENERALĂ A COMUNEI PRAJENI1. Localizare

Teritoriul comunei Prajeni este situat în partea sudica a teritoriului județului Botosani, pe drumul județean DJ 282B, la 45 km de reședința de județ.

În actuala organizare administrativ-teritorială, comuna Prajeni este alcătuită din patru sate:

  • Prajeni, sat reședință de comună (1152 locuitori);
  • Campeni(646 locuitori);
  • Luparia (784 locuitori);
  • Miletin (628 locuitori);

Comuna Prajeni se învecinează cu următoarele teritorii:

  • la nord cu teritoriul orasului Flamanzi;
  • la est cu comuna Plugari din judetul Iasi;
  • la sud cu comuna Plugari din judetul Iasi;
  • la vest cu comunele Frumusica si Deleni din judetul Iasi.

 

2. Cadrul natural și calitatea factorilor de mediu

2.1 Cadrul natural 

Comuna este așezată din punct de vedere geografic, în partea de sud-vest a Câmpiei Moldovei, subunitatea Câmpiei Jijia-Bahlui, fiind dezvoltată în principal pe terasele de pe stânga râului Bahlui, dar și în șesul acestuia.Principalele forme de relief care se diferențiază în zona studiată, sunt șesul și terasele Bahluiului, versanții deluviali care le mărginesc și glacisurile de la contactul șesului cu versanții.

Altitudinea maximă a reliefului în zonă este de 90 m, iar cea minimă este de 48 m, în șesul Bahluiului, valori ce dau o energie de relief de 70 m, ceea ce înseamnă o fragmentare în adâncime relativ accentuată.

2.2 Rețeaua hidrografică 

Față de rețeaua hidrografică teritoriul comunei Prajeni este raportat la bazinul Miletin, afluent al Jijiei.

2.3. Clima și calitatea aerului

Comuna Prajeni este situată în zona temperată cu un pronunțat caracter moderat continental de nuanțăexcesivă, caracterizat prin veri călduroase și ierni geroase cu viscole.

Temperatura medie anuală este cuprinsă între 9 și 10 grade C, cu un maxim mediu în luna iulie cuprins între 20 - 21 grade C și un minim mediu în ianuarie între -3 și -4 grade C. Aceste valori dau o amplitudine anuală de 24- 25 grade, ceea ce denotă un continentalism accentuat.

Precipitațiile medii anuale sunt relativ reduse, cuprinse între 450 - 500 mm/mp în medie pe an, regimul ploilor caracterizându-se prin neuniformitate,cu cantități mai mari în iunie (70-75mm/mp în medie) și mai mici iarna și la începutul primăverii (25-30 mm/mp în medie). Vara cad ploi sub formă de averse torențiale, care au consecințe negative asupra terenurilor, intensificând eroziunile.

Vânturile cele mai frecvente sunt cele din nord, nord - vest și sud, sud - est cu o frecvență medie de peste 20%, direcția dominantă fiind nord-vest.

Apele subterane sunt cantonate în baza depozitelor cuartenare din șes și terase, fiind întâlnite la adâncimi ce variază de la 2 m la 30 m.

Apele subterane din baza șesului cu debite mai mari constituind sursa de alimentare pentru unități economice prin puțuri forate.

Solurile caracteristice din teritoriul sunt reprezentate prin cernoziomuri levigate și de pantă și soluri aluviale.

2.4. Vegetația

Pe solurile din teritoriul comunei Prajeni se dezvoltă o vegetație reprezentată prin pajiști de silvo - stepă, iar în câmpia colinară se întâlnesc pajiști stepizate.

În concluzie, teritoriul comunei Prajenidispune de un cadru natural variat și relativ bine valorificat din punctul de vedere al așezărilor omenești și al agriculturii, în special în zona interfluviilor și versanților ușor înclinați, cu soluri cernoziomice, fără degradări și fără exces de umiditate. Există și elemente ale cadrului natural mai puțin favorabile, versanții cu înclinări mari și cu soluri degradate, ape subterane nepotabile, fenomene de eroziune și alunecări active, zone cu sărături.

2.5. Resurse

Resursele pe care se bazează potențialul economic al comunei Prajenisunt numai resurse proprii (terenuri arabile, pășuni, fânete, produse animaliere și vegetale).

 

3.  Repere istorice

Istoria judetului Botosani incepe din vremuri indepartate. Descoperirile arheologice de pe teritoriul judetului confirma faptul ca in aceasta zona au fost prezente asezari omenesti inca din paleolitic. Foarte multe asezari din judet sunt atestate documentar in perioada secolelor XIV-XVI. Comuna Prajeni a fost infiintata in anul 1956, insa date despre satele componente figureaza inscrise inca din anul 1626, in acest an s-a intemeiat satul Latai, care din anul 1960 s-a numit Cimpeni. Satul Prajeni a luat fiinta intre anii 1800 - 1810 si este situat pe fosta mosie a lui Dimitrie Sturza. Denumirea de PRĂJENI provine de la numele paznicului de la standoarele boeresti si anume Prajanu Gheorghe, el fiind si bun masurator al pamintului cu prajina.Satul Miletin si-a luat numele dupa raul Miletin care strabate comuna.Dintre numeroasele sate care erau situate pe malurile raului Miletin au mai ramas doar 4: Prajeni, Cimpeni, Luparia si Miletin, sate care din 1956 sunt componente ale comunei Prajeni.

Cum considerati activitatea primariei comunei Prăjeni, în relatia cu cetătenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 318

°C
Min: °C | Max: °C
Euro4.7627RON
Dolar American4.2726RON
Lira Sterlina5.4233RON
Franc Elvetian4.2298RON
Aur175.2584RON