Viaţa Spirituală
În comuna Prăjeni există 4 Biserici Ortodoxe  :

1. Biserica Prăjeni - cu hramul Adormirea Maicii Domnului

Sfântul lăcaș a fost ridicat în anul 1937 pe locul unei vechi biserici din lemn. Părintele paroh Ioan Harja a fost numit la Prăjeni în anul 1993. De atunci și până în prezent au fost realizate mai multe lucrări. În anul 2011 au fost demarate lucrările de reparații și de consolidare la biserica parohială, începând cu acoperișul și continuând cu pereții exteriori. A fost refăcută pictura, catapeteasma și toate cele necesare pentru sfânta biserică.
2. Biserica Cîmpeni - Sfinții Împărați Constantin și Elena

Odată cu venirea în parohie a părintelui Prunciac Lucian, la îndemnul PreaSfinției Sale Calinic Botosăneanul, s-a început lucrările la biserică, reușind in primul an să finalizeze lucrările la fundația si elevația noului locaș. Între anii 2001- 2002 s-au adunat pentru biserică aproape toate materialele necesare zidirii: cărămidă, fier beton, cherestea, nisip, ballast, ș.a.

În anul 2003, s-au repornit lucrările, ajungând cu zidurile la înălțtimea de 4 metri.

Între anii 2004 si 2006 lucrările au continuat reușind sa finalizeze lucrările de zidire a bisericii, turnarea arcadelor si a bolților, si să procure materialele necesare acoperișului si turnului.

În anii 2007 si 2008, s-a terminat si lucrările de zidire a turnului dar si cele pentru acoperirea bisericii, continuând in 2009 cu lucrarile pentru tencuire la exterior si pregătirea pereților la interior pentru pictură în stil frescă, reușind totodată si montarea geamurilor, la biserică și turn, si a ușilor.

Între 2010 si 2012 s-a finalizat lucrările la exterior și s-m început mobilarea si dotarea bisericii cu cele necesare slujirii. Astfel, s-a așezat catapeteasmă din lemn de stejar sculptată manual, strane din același material deasemenea sculptate manual, s-a pregatit Sf. Masă, acoperindu-o cu plăci masive de marmură pe toate cele patru laturi dar si capac din același material.

În anul 2013, pentru ca biserica impunea acest lucru prin mărimea ei, s-a dotat Sf. Locaș cu centrală termică pe lemne, încălzirea efectuându-se prin serpentina din pardoseală și calorifere. S-a construit tot acum si o anexă formată din două camere, in care să instalăm în una centrala termică, iar in cealaltă să amenajăm o bibliotecă necesară parohiei. În același an, s-a schimbat si o bună parte din gardul bisericii, s-a așezat pavele imprejurul ei, s-a îmbrăcat elevația bisericii cu piatră de Adâncata, pardosind si treptele de acces cu aceeași piatră.

  


3.
Biserica Lupăria - Sfântul Dumitru 

Parohia Lupăria din comuna Prăjeni, a fost înființată la 1 martie 1937 ( până atunci satul Lupăria fiind afiliat  parohiei Prăjeni), având in componența sa și parohia Miletin.

În sat a existat o bisericuță din piatră ridicată de către Gheorghe Asachi proprietarul moșiei. Conform istoricului parohiei Lupăria redactat de către Pr. Paroh Protosinghel Sofronie Ungureanu la 15 noiembrie 1967 este menționat faptul că acea biserică “a fost construită de către Gheorghe Asachi cu ajutorul clăcașilor de pe moșie mai mult în zile de sărbători și duminici, însă fără să fi avut acordul Mitropoliei. Trecând odată Mitropolitul de la Iași prin partea locului și văzându-o a întrebat cine a ridicat aceasta biserică? Și aflând că nu are aprobarea Mitropolitului, a blestemat-o ca să nu se slujească în ea, drept că niciodată nu s-a slujit în ea, iar cu vremea s-a risipit rămânâd clopotnița care era în corpul bisericii, până în anul 1932 când a fost stricată de oamenii din Lupăria, iar cu materialul din turn s-a început construcția actualei biserici.”

În anul 1935 s-a început construcția unei biserici noi, din piatră „de Deleni” și cărămidă, cu hramul „ Sf. M. Mc. Dimitrie , Izvorâtorul de Mir”; ctitorii bisericii fiind credincioșii satului Lupăria și cu un ajutor financiar de 355.000 lei de la Ministerul Cultelor de atunci.

Constucția actualei biserici s-a finalizat în anul 1940, când s-a sfințit în ziua de 26 octombrie de către I.P.S. Dr. Irineu Mihălcescu, Mitropolit al Moldovei si Sucevei-Iasi.

Biserica are formă de cruce într-un stil bizantin cu elemente românești, având în față pridvorul, apoi pronaosul, naosul și altarul. Este acoperită cu tablă zincată. Turla de deasupra pridvorului are formă octogonală și este bine proporționată. La momentul sfințirii biserica nu prezenta importanță arhitecturală și nici picturi murale, pe interior fiind văruită în alb.

Deși a suferit de pe urma cutremurului din 1940, nu s-au efectuat reparații până în anul 1970 când s-a obținut aprobarea devizului de reparații de la Mitropolia Iași, sub atenta supraveghere a Pr. Paroh Ieromonah Nicandru Huțu.

Următoarele reparații capitale au fost demarate de către Pr. Bortaș Iliuță-Gabriel,  începând cu anul 2002, iar în anul 2003 s-au început lucrări de pictare a pereților interiori în tehnica „fresco”. S-au realizat: o frumoasă icoana de mozaic care îl reprezintă pe Sf .M. Mc. Dimitrie, vitralii, diverse piese de mobilier și alte obiecte de cult, astfel pregătindu-se intens pentru resfințirea bisericii parohiale.

În anul 1946 s-a cumpărat o casă parohială situată la o distanță de 40m de biserică, care ulterior a fost demolată datorită stării avansate de degradare în care se afla, în anul 1965 construindu-se o altă casă parohială prin contribuția enoriașilor. Paralel cu lucrările efectuate la biserică s-au construit o noua casă parohială precum și casa de prăznuire.

La data de 27 iulie 2008 a avut loc resfințirea bisericii parohiale, precum și a noilor edificii finalizate, respectiv noua casă parohială și casa de prăznuire care a primit hramul Sf. M. Mc. și Tămăduitor Pantelimon.
Actualul preot paroh, Pr. Bendiac Mihai, a venit din data de 1 septembrie 2011.4. Biserica Miletin - Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril

Satul Miletin, este un sat modest cu 193 de familii, care se îndeletnicesc cu munca câmpului în majoritatea lor. Cei 50 de persoane văduve sunt cei care mai păstrează vie în inima și in sufletul lor viața satului și tradițiile acestuia de odinioară.

În anul 1964, ca preot paroh, era numit de Mitropolia Moldovei și Bucovinei, părintele protosinghel Sofronie Ungureanu, din mănastirea Secu, jud. Neamț.                                        

Biserica satului este destul de mica, ” o biserică de câmp” așa cum obișnuia să spună batrânii de odinioară, săracă financiar dar bogată sufletește, plină de traditii și obiceiuri care nu se pot uita. O biserica ridicată în doar două săptămâni(21 iunie 1966), din truda și osârdia credincioșilor, și evlavia lor multă la Dumnezeu, ne fiind temători nici o clipă de regimul comunist care interzicea cu strictețe ridicarea locașurilor sfinte. Catapeterasma a fost donată de către parohia Sticlaria, jud. Iași.
La 21 noiembrie 1967, având binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Mitropolit Iustin, pe atunci al Moldovei și Bucovinei, s-a sfințit Sfânta Biserica de către părintele paroh,  împreună cu Pr. Ieromonah Nichifor, de la parohia Borosoaia. Cărțile de cult au fost donate de către parohia Frumușica, jud. Botoșani, preot paroh fiind Ioan Paveliuc.                                                                  

Din anul 2005 am reușit să închegăm o familie unita în care să existe dragoste și respect, unul față de celălalt, credința să fie purtată în sufletul lor permanent și să fie dornici și uneori de sacrificiu. Satul care odinioară era uitat de lume astăzi  triumfă frumos nu doar prin credincioși, sau prin păstorul lor ci și prin frumusețea sufletelor celor  de acolo, și a realizărilor frumoase din satul lor. S-a reușit să se ridice în câțiva ani o frumoasă casa parohială, o casă de praznuire, un turn de clopotniță, un acoperiș nou sfintei biserici, dar cel mai important a reusit să se întipăreasca în sufletele celor tineri, respectul, dragostea față cei bătrâni, și de cei care si-au jertfit trupul pentru credința și pământul Românesc.

 
 
Cum considerati activitatea primariei comunei Prăjeni, în relatia cu cetătenii?
foarte bună
bună
deficitară
foarte rea
Total voturi: 371

°C
Min: °C | Max: °C
Euro4.8353RON
Dolar American4.1734RON
Lira Sterlina5.3100RON
Franc Elvetian4.4994RON
Aur252.5882RON