Documente primărie

Anunt elaborare versiunea finală / etapa IV al Planului Urbanistic General al comunei Prăjeni

Hotărârea nr. 30 – 30.03.2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Prăjeni, județul Botoșani

Hotărârea nr. 98 – 30.12.2022 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Prăjeni

Ultima actualizare: 23:32 | 27.02.2024

Sari la conținut