Hotărârile autorității deliberative

Hotărârea nr. 18 – 03-02.2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ”Sistem Integrat de Management la Deșeurilor în Județul Botoșani, zona 5 Flămânzi nr. 865/28.06.2017 și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat

Hotărârea nr. 15 – 03.02.2022 privind aprobarea utilizării sumei de 3075,6 mii lei din excedentul bugetului local pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022

Hotărârea nr. 13 – 18.01.2022 privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al comunei Prăjeni pentru anul 2022

Hotărârea nr. 7 – 18.01.2022 privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 și aprobarea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități

Hotărârea nr. 6 – 18.01.2022 privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de garantare a avansului pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și modernizare rețea de apă în sat Lupăria, comuna Prăjeni, județul Botoșani

Hotărârea nr. 5 – 18.01.2022 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. C0720AN00021710700337 din 22.05.2018 cu aplicarea penalității de 0,1% pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și modernizare rețea de apă în sat Lupăria, comuna Prăjeni, județul Botoșani

Hotărârea nr. 4 – 18.01.2022 privind aprobarea modificării HCL nr. 43 din 30.06.2021 privind predarea către MDLPA prin CNI a amplasamentului în suprafață de 3.000 mp și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Proiect pilot – Construire Sală de sport școlară, Comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 3 – 18.01.2022 privind aprobarea modificării denumirii obiectivului de investiție din ”Construire Sală de sport școlară în comuna Prăjeni, județul Botoșani” în ”Proiect pilot – Construire sală de sport școlară, sat Prăjeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 2 – 18.01.2022 privind desemnarea membrilor consiliului local în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Prăjeni

Ultima actualizare: 10:00 | 24.06.2022

Sari la conținut