Proiecte de hotărâri

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ca urmare a desfășurării procedurilor de achiziție aferente proiectului și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin PNI ”Anghel Saligny” precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Ultima actualizare: 17:04 | 6.06.2024

Sari la conținut