Hotărărârea nr. 35 – 20.04.2022 privind punerea la dispoziţia operatorului regional APAVIAL S.A. a sistemului de apă şi canalizare al comunei Prăjeni, judeţul Botoşani, în vederea operării, administrării şi exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021

Ultima actualizare: 14:15 | 10.05.2024

Sari la conținut