Hotărârea nr. 5 – 25.01.2023 privind actualizarea anexelor nr.1 și nr. 2 la HCL nr. 80 din 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin PNI

Ultima actualizare: 16:52 | 27.05.2024

Sari la conținut