Monitorul Oficial Local

Hotărârea nr. 90 – 24.11.2022 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Prăjeni de către persoanele fizice

Hotărârea nr. 81 – 31.10.2022 privind modificarea și completarea prevederilor contractelor de concesiune și închiriere a pășunii comunale aflată în proprietatea publică și privată a Comunei Prăjeni, prin Act adițional nr.1

Hotărârea nr. 80 – 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și Alimentare cu apă în satul Miletin”

Ultima actualizare: 10:56 | 30.11.2022

Sari la conținut