Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârea nr. 53 – 29.06.2023 privind aprobarea Actului Adițional pentru modificarea, completarea și actualizarea Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași – ARSACIS

Hotărârea nr. 51 – 29.06.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general cemtralizator aferent obiectivului de investiție ”Amenajare parc în comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 50 – 29.06.2023 privind aprobarea devizului general actualizat aferent proiectului ”Înființarea sistemului de supraveghere în comuna Prăjeni, județul Botoșani” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență

Hotărârea nr. 49 – 30.05.2023 privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții ”Achiziție server la sediul Primăriei comunei Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 48 – 30.05.2023 privind aprobarea Acordului de colaborare și delegarea de către UAT Comuna Prăjeni – Consiliul Local al comunei Prăjeni către UAT Județul Botoșani – Consiliul Județean Botoșani a dreptului de depunere a aplicației de finanțare pentru proiectul ”Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevii din Județul Botoșani, prin achiziționarea de microbuze școlare ”verzi”, finanțat prin PNRR – Componenta C15 Educație

Hotărârea nr. 45 – 30.05.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a devizului general total actualizat și a devizului general aferent UAT Comuna Prăjeni aferenți obiectivului de investiție ”Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Plugari din județul Iași și Comuna Prăjeni din județul Botoșani”

Hotărârea nr. 43 – 30.05.2023 privind aprobarea utilizării sumei de 245 mii lei din excedentul bugetului local pe anul 2022 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2023

Ultima actualizare: 14:51 | 13.09.2023

Sari la conținut