Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârea nr. 37 – 20.04.2022 privind aprobarea acordului de parteneriat în vederea realizării în comun a proiectului de investiție “Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Plugari din județul Iași și comuna Prăjeni din județul Botoșani ”.

Hotărârea nr. 36 – 20.04.2022 privind aprobarea revocării HCL nr.29 din 28.03.2022 privind aprobarea acordului de parteneriat în vederea realizării în comun a proiectului de investiție “Înființare rețea de distribuție gaze naturale în comuna Plugari din județul Iași și comuna Prăjeni din județul Botoșani ”

Hotărărârea nr. 35 – 20.04.2022 privind punerea la dispoziţia operatorului regional APAVIAL S.A. a sistemului de apă şi canalizare al comunei Prăjeni, judeţul Botoşani, în vederea operării, administrării şi exploatării, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 48/2009 consolidat 2021

Hotărârea nr. 31 – 08.04.2022 privind aprobarea încheierii Protocolului cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani pentru realizarea lucrării ”Refacerea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Miletin pe teritoriul UAT Prăjeni, județul Botoșani pe o lungime de 3 km”

Hotărârea nr. 27 – 28.03.2022 privind aprobarea raportului de evaluare, realizat de către PFA Expert Tehnic Judiciar și Evaluator Cardaș Gabriel, având ca obiect ”teren intravilan, categoria de folosință arabil, amplasat în p.c. 142/155, sat Câmpeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani, în suprafață de 3600 mp, NC 51429, CF 51429, în vederea stabilirii prețului de vânzare-cumpărare

Hotărârea nr. 26 – 28.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de inundații în comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 25 – 28.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de inundații în comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 24 – 28.03.2022 privind aprobarea modificării denumirii proiectului de investiție din ”Asigurare infrastructură biciclete și trotinete electrice” în ”Asigurare de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local, în comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Ultima actualizare: 10:00 | 24.06.2022

Sari la conținut