Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârea nr. 90 – 24.11.2022 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Prăjeni de către persoanele fizice

Hotărârea nr. 81 – 31.10.2022 privind modificarea și completarea prevederilor contractelor de concesiune și închiriere a pășunii comunale aflată în proprietatea publică și privată a Comunei Prăjeni, prin Act adițional nr.1

Hotărârea nr. 80 – 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și Alimentare cu apă în satul Miletin”

Hotărârea nr. 76 – 29.09.2022 privind completarea HCL nr. 42 din 13.05.2022 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului de investiții ”Amenajare pentru circulația bicicletelor în comuna Prăjeni, județul Botoșani” în cadrul PNRR

Hotărârea nr. 73 – 20.09.2022 privind aprobarea prețului final pentru achiziția unei suprafețe de teren necesar pentru implementarea proiectului de investiție ”Achiziție teren pentru înființare parc și spațiu de joacă, sat Prăjeni, județul Botoșani”

Ultima actualizare: 12:17 | 29.01.2023

Sari la conținut