Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârea nr. 33 – 30.03.2023 privind aprobarea documentațiilor de dezmembrare a unor imobile proprietate a Comunei Prăjeni, județul Botoșani pentru implementarea proiectului de investiție Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 32 – 30.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ”Înființarea sistemului de supraveghere în comuna Prăjeni, județul Botoșani” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Relansare și Reziliență

Hotărârea nr. 31 – 30.03.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului ”Amenajare pentru circulația bicicletelor în comuna Prăjeni, județul Botoșani” aprobat pentru finanțare prin Planul Național de Relansare și Reziliență

Hotărârea nr. 30 – 30.03.2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Prăjeni, județul Botoșani

Hotărârea nr. 29 – 27.02.2023 privind aprobarea completării Contractului de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare încheiat între APAVITAL S.A. și utilizatorii serviciului

Hotărârea nr. 27 – 27.02.2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către Delgaz Grid S.A. asupra terenului aflat în domeniul public al comunei Prăjeni pentru executarea lucrării ”Modernizare, reabilitare și îmbunătățire nivel tensiune în rețelele de joasă tensiune din gestiunea Delgaz Grid Etapa 1, PTA 2 Câmpeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 26 – 27.02.2023 privind compensarea din chirie a cheltuielilor cu reparațiile efectuate de către locatari la spațiile locative aflate în proprietatea Consiliului Local al comunei Prăjeni

Hotărârea nr. 20 – 31.01.2023 privind actualizarea anexelor 1 și 2 privind SF, indicatori tehnico economici și a devizului actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 19 – 31.01.2023 privind revocarea HCL nr. 6 din 25.01.2023 privind actualizarea anexelor 1 și 2 privind SF, indicatori tehnico economici și a devizului actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 18 – 31.01.2023 privind aprobarea prelungirii valabilității Scrisorii de garantare a avansului pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și modernizare rețea de apă în sat Lupăria, comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 17 – 31.01.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare cu aplicarea penalității de 0,1% pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și modernizare rețea de apă în sat Lupăria, comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 16 – 31.01.2023 privind implicarea comunei Prăjeni, județul Botoșani în proiectul denumit ”Achiziție utilaje pentru deszăpezire” în cadrul Măsurii M7 ”Dezvoltare locală în Regiunea Rediu Prăjeni”

Ultima actualizare: 13:31 | 28.04.2023

Sari la conținut