Hotărârile autorității deliberative

Hotărârea nr. 31 – 08.04.2022 privind aprobarea încheierii Protocolului cu Sistemul de Gospodărire a Apelor Botoșani pentru realizarea lucrării ”Refacerea capacității de transport a albiei regularizate a cursului de apă Miletin pe teritoriul UAT Prăjeni, județul Botoșani pe o lungime de 3 km”

Hotărârea nr. 27 – 28.03.2022 privind aprobarea raportului de evaluare, realizat de către PFA Expert Tehnic Judiciar și Evaluator Cardaș Gabriel, având ca obiect ”teren intravilan, categoria de folosință arabil, amplasat în p.c. 142/155, sat Câmpeni, comuna Prăjeni, județul Botoșani, în suprafață de 3600 mp, NC 51429, CF 51429, în vederea stabilirii prețului de vânzare-cumpărare

Hotărârea nr. 26 – 28.03.2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I. ” S.A., a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de inundații în comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 25 – 28.03.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drumuri locale afectate de inundații în comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 24 – 28.03.2022 privind aprobarea modificării denumirii proiectului de investiție din ”Asigurare infrastructură biciclete și trotinete electrice” în ”Asigurare de piste pentru biciclete și alte vehicule electrice ușoare la nivel local, în comuna Prăjeni, județul Botoșani”

Hotărârea nr. 18 – 03-02.2022 privind aprobarea Actului adițional nr. 2 la Acordul financiar privind modul de gestionare a plăților în cadrul Proiectului ”Sistem Integrat de Management la Deșeurilor în Județul Botoșani, zona 5 Flămânzi nr. 865/28.06.2017 și a Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Botoșani, actualizat

Hotărârea nr. 15 – 03.02.2022 privind aprobarea utilizării sumei de 3075,6 mii lei din excedentul bugetului local pe anul 2021 pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2022

Ultima actualizare: 12:07 | 15.05.2022

Sari la conținut