Hotărârile autorității deliberative

Hotărârea nr. 5 – 25.01.2023 privind actualizarea anexelor nr.1 și nr. 2 la HCL nr. 80 din 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și alimentare cu apă în satul Miletin, comuna Prăjeni, județul Botoșani”, aprobat pentru finanțare prin PNI

Hotărârea nr. 4 – 13.01.2023 privind aprobarea documentației de atribuire, a caietului de sarcini și a contractului de concesiune, în vederea concesionării rețelei de bandă largă în satele Miletin și Lupăria din comuna Prăjeni, județul Botoșani

Hotărârea nr. 90 – 24.11.2022 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 100% din majorările de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului local al Comunei Prăjeni de către persoanele fizice

Hotărârea nr. 81 – 31.10.2022 privind modificarea și completarea prevederilor contractelor de concesiune și închiriere a pășunii comunale aflată în proprietatea publică și privată a Comunei Prăjeni, prin Act adițional nr.1

Hotărârea nr. 80 – 31.10.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”Extindere rețea de canalizare în satele Miletin, Prăjeni, Câmpeni și Lupăria și Alimentare cu apă în satul Miletin”

Ultima actualizare: 09:51 | 14.03.2023

Sari la conținut